POWER MAP

SUB STATION & TRANSMISSION

POWER MAP OF SUB STATION & TRANSMISSION

Sl.No.Name Of Primary Sub-StationName Of Secondary Sub-StationsName Of BlockVoltage Ratio(KV)Capacity(MVA)Date Of Commissioning
1132 KV BahPinahatPinahat33/112*528.3.71/21.12.90/2.1997
2----Do----BhadruliBah33/1110+58.10.75 &11/06
3----Do----JararJarar33/112*331.3.91
4----Do----BahJarar33/113*5 
5----Do----JaitpurJaitpura33/115+816.6.73 &25.5.89 04/2004
6132 KV EtmadpurEtmadpurEtmadpur33/113+5+831.1.74 &2005
7----Do----BarhanEtmadpur33/115+831.1.74 & 10/95
8----Do----KuberpurEtmadpur33/113+531.3.98
9----Do----DhirpuraEtmadpur33/112*520.12.07
10132 KV KalpuraBichpuriBichpuri33/115+831.3.84/20.1.89/8.6.06
11----Do----KirawaliKirawali33/112*531.3.74/1.12.89 &11-06
12----Do----Fatehpur SikriFatehpur Sikri33/115+823.3.84
13----Do----AchhneraAchhnera33/112*55/98 &11/06
14----Do----MalpuraAkola33/112*328.12.98 &11/06
15132 KV SadabadKhandauli ( Uzrai)Khandauli33/112*8+523.3.76/14.12.94 &11-06
16220 KV ShamshabadDhimshreeFatehabad33/112*516.10.89/25.12.93
17----Do----ShamshabadShamshabad33/113*816.11.71/5.5.89 &11-06
18----Do----Iradat NagarSayain33/112*516.4.83/27.11.89
19----Do----FatehabadFatehabad33/111*5+2*817.10.70&11-06
20----Do----Barauli AheerBarauli Ahir33/112*3Feb-98
21----Do----RoopurFatehabad33/115+3Apr-98
22----Do----DhamotaBarauli Ahir33/112*57/2000 &11/06
23----Do----SikandraBichpuri33/112*5+1031.3.81 &20.1.89 &11-06
24----Do----Inayatpur 33/111*526.11.06
25----Do----U.P.SIDE Sikandra Site‘C’Bichpuri33/111*8+317.12.92 &11-06
26----Do----Manghara 33/111*530.4.01
27----Do----E.P.I.P.Solamdra 33/115+3Oct-92
28----Do----Kabis ChaurahaShamshabad33/111*531.5.07
29132 KV TajKagarolKagarol33/112*523.12.71
30----Do----JagnerJagner33/111*511.2.98 &12/06
31----Do----SaiyanSaiyan33/113+57.99 &11/06
32 Akola 33/113+58/99 &11/06
33 Majhara 33/111*3Apr-01
34 Runkata 33/111*531.3.03
35 Jaingara 33/111*58.10.05
36 Bad 33/111*51.9.05
37 Papri Nagar 33/112*51-Dec
38132 KV Agra CanttDoora 33/111*57-Jan
       
  33/11 KV S/S 38 Nos.376.00 MVA 
 Transformers:33/11 KV 3.0 MVA14 Nos. 
    5.0MVA42 Nos. 
    8.0MVA13 Nos. 
    10.0MVA2 Nos. 
    No Of T/F73 Nos. 
       

Note :- Franchise of DVVNL to Torrent Power
           (1). E. U. D. C - Ist Agra
           (2). E. U. D. C - IInd Agra